Energy Transition Summit 2021 Lansering

Oslo, 26.10.2021

PRESSEMELDING:

LANSERING AV ENERGY TRANSITION ENERGY SUMMIT; IEAs GLOBALE INNOVASJONSNETTVERK

«Verden må finne nye måter å fremskynde teknologi, markeder og rammeverk på som gjør at trenden i verdens CO2 utslipp kan snus og effektivt reverseres mot klimanøytralitet og deretter til Net-Zero” sier Jostein Dahl Karlsen, administrerende direktør i IEAs globale innovasjonsnettverk’s olje- og gassteknologiprogram, GOT CP.

Energy Transition Summit, ETS 2021, www.energytransitionsummit.net lanseres som en årlig konferanse gjennom IEA’s innovasjonsnettverk bare dager før verdenslederne møtes i klimaforhandlingene i Glasgow. Siden klima ble satt på dagsordenen i Rio i 1992, viser IEA’s tall at verdens energirelaterte CO2 utslipp har økt med over 60 %. Investeringer i relevant teknologi må i følge det internasjonale energibyrået tredobles frem mot 2050 for at vi skal nå 1.5 graderscenariet.

Inneværende tiår blir viktig for å mobilisere nødvendig innsats, herunder økt internasjonalt samarbeid som IEA fremhever som vesentlig for å realisere klimamålene. “Norge utvikler viktig teknologi for verden, og er et naturlig utgangspunkt for å jobbe inn mot et grønt skifte på et regionalt og globalt plan“, sier Dahl Karlsen som leder sekretariatet for GOT-samarbeidet i IEA ut i fra Norge.

Energy Transition Summit 2021 samler ledende eksperter fra USA, Europa og Asia 28.10.-29.10. på Radisson Blu Atlantic i Stavanger for å diskutere hvordan gapet mellom ambisjoner, planer og aksjoner i klimasamarbeidet kan reduseres.

«Vi er opptatt av hvordan vi kan investere mer effektivt i teknologiske løsninger og systemer for å realisere den nye energiøkonomien, sier Harald von Heyden, direktør for fornybar energi i Arctic Securities,» hovedsamarbeidspartner i ETS 2021.

IEA ved Christophe McGlade presenterer deres nye World Energy Outlook rettet mot COP 26 som innleder en bredere diskusjon om hvordan investorer og myndigheter kan jobbe med energiindustrien for å realisere nye løsninger raskere opp mot et grønt skifte.

ETS 2021 foregår hovedsakelig digitalt og strømmes globalt, og videreføres etter planen i 2022 i Kristiansand.

GOT innledet et samarbeid med Renewable Energy Technology Laboratory (NREL) i US Department of Energy i 2017 for å se på samspillet mellom olje- og gassteknologi og fornybar energi i fremtidens energimarkeder, og jobber med MIT i Boston om å evaluere opsjoner og effekter av nasjonale energivalg. Samarbeidet med Arctic Securities styrker et fokus omkring muligheter og utfordringer knyttet til storskala implementering av grønn teknologi i Norge og i utlandet.

Jostein Dahl Karlsen
GOT CP
+47 951 89 529
jostein.dahl.karlsen@gotcp.net

Harald von Heyden
Arctic Securities
+47 922 88 103
harald.von.heyden@arctic.com

GOTCP © 2024 | Privacy Policy